Kirke Hyllinge tennisklub.

Klubben har 4 grusbaner som er beliggende på stationsvej 14 i Kirke Hyllinge.

Lidt om klubben 

I menulinien, under punktet om klubben kan du se forskellige informaioner om klubben.

KHIF's tennis, drives af en frivillig bestyrelse, som sammen med frivillige medlemmer sørger for, at banerne er i god stand fra april til oktober.

Hvis du vil være medlem 

I menulinien under punktet medlemsskab kan du se klubbens kontingentsatser, og hvordan du kan betale for medlemsskab

Nederst på siden er der en kontaktformular, som du kan bruge hvis du har spørgsmål til medlemsskab eller ønsker oplysninger om klubben.