Kirke Hyllinge tennisklub.

Klubben har 4 grusbaner som er beliggende på stationsvej 14 i Kirke Hyllinge.

Lidt om klubben 

I menulinien, under punktet om klubben kan du se forskellige informaioner om klubben.

KHIF's tennis, drives af en frivillig bestyrelse, som sammen med frivillige medlemmer sørger for, at banerne er i god stand fra april til oktober.

Hvis du vil være medlem 

I menulinien under punktet medlemsskab kan du se klubbens kontingentsatser, og hvordan du kan betale for medlemsskab.  I feltet til højre på siden under Log in kan du udfylde "Bliv medlem af vores tennisklub"  så du bliver registreret som medlem. 

Nederst på siden er der en kontaktformular, som du kan bruge hvis du har spørgsmål til medlemsskab eller ønsker oplysninger om klubben.

Ny formand i tennisafdelingen

På tennisafdelingens første møde efter generalforsamlingen, som blev afholdt i november 2017, har bestyrelsen konstitueret sig. Bestyrelsesmødet er afholdt den 24. januar 2018.

En enig bestyrelse har valgt Ole Perch Nielsen, til at overtagge formandsposten, hvor han afløser Kenneth Jensen. Kenneth har et stykke tid ønsket sig en anden rolle i bestyrelsesarbejdet, og fremover vil han fokusere mere på de praktiske opgaver ved klubbens anlæg. Velkommen til Ole som formand og tak for indsatsen til Kenneth.

Ny lovgivning om persondata

Persondataforordningen er en ny EU-regel som træder i kraft 25. maj. 2018. Læs mere under menupunktet "Om Klubben", hvor persondataforordningen er beskrevet. I dokumenter kan du se skrivelsen "Vilkår for medlemsskab"