Etiske regler

KHIF Tennis lægger vægt på 

 

 • et godt samarbejde blandt medlemmer, ledere, forældre og trænere, der bygger på fælles ansvar og gensidig respekt. 
   
 • at alle får mulighed for at udvikle og udfolde sig uanset spillemæssigt niveau. 
   
 • at spillere, trænere og ledere skal forestå som et godt eksempel for klubben. 
   
 • at alle modtages med åbent sind og hjælpes godt på vej af såvel medlemmer som trænere. 
   
 • at alle spillere skal fremstå sportsligt og positivt til træning og kamp, hvad enten det går godt eller skidt. 
   
 • at forældre og tilskuere altid skal opføre sig fair og sportsligt overfor såvel fremmede som klubbens egne spillere. 
   
 • at alle hjælper med at passe på klubhus og tennisanlæg i det daglige, så det holder i mange år. 
   
 • at ordensreglerne for såvel klubhus som tennisanlæg overholdes.